Tillbaka till portalen

              

             Entreprenör

 

             Kommunikatör

 

             Fritidsvikarie

 

             Lärare

 

             Lärarvikarie

 

             Reklamutdelare

 

             Specialpedagog

            

             Telefonintervjuare

 

             Översättare

  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det är viktigt att minska gapet mellan skola och arbetsliv. På smartastudier.se kan du läsa om vad olika elever har gjort under sin praoperiod. Kanske hittar du ett yrke som passar dig och dina behov. 

 

 

Reklamutdelare

 

Utbildning

 

Viss högskoleutbildning

 

Mitt arbete

 

Reklamen levereras

Arbetet börjar med att reklamföretaget kör hem buntar av trycksaker till mig vilka lastas av på överenskommen plats utanför min bostad. Oftast kommer leveransen på torsdagar eller senast fredagar. Min första uppgift blir att kontrollera de utkörda buntarna mot bifogad följesedel. Fattas det någon bunt så ringer jag min kontaktperson på reklamföretaget som då försöker ordna med en kompletterande leverans.

Trycksakerna utgörs normalt sätt av det vi uppfattar som ”reklam” – dvs., oadresserad direktreklam (ODR). Det kan exempelvis vara utskick från stora matvarukedjor, hemelektronikföretag och byggvaruhus. Men bland trycksakerna kan även s.k. ”gruppförsändelser” förekomma vilket utgörs av olika former av samhällsinformation. Det kan exempelvis vara utskick från statliga myndigheter eller information från kommunen.  Ibland förekommer även en tredje form av trycksak, ADR, som står för ”adresserad direktreklam” – dvs. reklam som skickas som brev till specifika mottagare.

 

Sortera reklamen

 

Det andra steget i arbetet är att sortera reklamen. Det innebär kortfattat att jag finner en lämplig trycksak att omsluta de övriga med så att reklamen blir enkel och behändig att dela ut. En del reklam ska ut till alla hushåll medan annan reklam endast ska ut till villor eller lägenheter. Detta måste jag naturligtvis tänka på när jag sorterar reklamen.   

 

Utdelning

När reklamen är sorterad ska denna delas ut till hushållen. Reklamföretaget anger mellan vilka tider man har på sig att slutföra utdelningen. För mig innebär detta alltid tider mellan 0800-18:00 lördag-söndag. Det är varken tillåtet att dela ut tidigare eller senare än de angivna tiderna. Jag delar ut i tre olika distrikt vilka alla ligger inom en radie av 2,5 km från min bostad. Ett distrikt motsvaras av ca 300 hushåll vilket innebär att jag har ca 900 hushåll att dela ut. Mina distrikt består mestadels av villor och radhus men även den del lägenheter. Normalt tar det ca 2-2,5 timme att köra ut ett distrikt men är det mycket reklam som ska ut så kan det ta dubbelt så lång tid. Självklart ska man inte dela ut till de hushåll som ”tackar nej” till reklam – däremot ska alla hushåll erhålla gruppförsändelser och ADR. Till min hjälp har jag att följa en karta med tillhörande gånglista. Men eftersom jag har kört mina distrikt många gånger behöver jag dock inte använda dessa hjälpmedel längre. För att köra ut reklamen använder jag en cykel med korg.

 

Avrapportering

Det sista steget i arbetet blir att avrapportera till reklamföretaget. Det innebär att man anger hur många trycksaker man fått över av varje sort. Ibland kan det även hända att vissa trycksaker inte har räckt och då anger man vilka hushåll som blivit utan. Avrapportering sker antingen genom att man ringer till en telefonsvarare eller att man loggar in på en för ändamålet avsedd Internetsida. Jag använder uteslutande det senare alternativet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© copyright Ibis Innovation 2010

 

 

 

 

 Smarta Studier

  Snabbare, bättre och roligare inlärning